Organ prowadzący I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku


I Liceum Ogólnoksztacace im. Jana Kochanowskiego w Olecku prowadzone jest przez:
Powiat Olecki
  
ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
tel. 87 739 18 65
fax 87 520 32 19
 
NIP 8471515765
REGON 790671194
 
e-mail: starostwo[at]powiat.olecko.pl
www.powiat.olecko.pl
 
Liceum prowadzi działalność w nieruchomości będącej własnością Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 29 w Olecku:
Powierzchnia działki – 1,6836 ha
Wartość księgowa nieruchomości wg stanu na  1 października 2014 roku: 2 226 987,- zł
Pozostałe środki trwałe: 855 071,- zł