Wewnętrzne prawo szkolne

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku


Do pobrania w załączniku.

 

Attachments:
Download this file (statut_2017.pdf)Statut I LO Olecko 2017[ ]445 kB

Wewnątrzszkolny System Oceniania


Plik do pobrania.

Attachments:
Download this file (wzo.pdf)Wewnętrzne Zasady Oceniania[Wewnętrzne Zasady Oceniania]442 kB

Zasady informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych


W szkole działa Rada Rodziców zgodnie z własnym regulaminem. Odbywają się - zgodnie z harmonogramem (w załączniku) - spotkania dyrektora szkoły, nauczycieli, wychowawców z rodzicami uczniów klas I – III, na których zapoznaje się rodziców z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Informacje o wydarzeniach z życia szkoły są zamieszczane na stronie internetowej szkoły. Wychowawcy utrzymują ścisły kontakt z rodzicami swoich uczniów także poprzez e-maile, sms-y, telefony. Rodzice zapraszani są również na szkolne uroczystości.

Harmonogram spotkań z rodzicami w załączniku.