Struktura organizacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku


  1. Dyrektor I LO –  mgr Katarzyna Kamińska
  2. Wicedyrektor – mgr Zofia Szczubełek
  3. Kadra Pedagogiczna
  4. Samorząd Uczniowski
  5. Rada Rodziców
Kompetencje poszczególnych organów określa Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
 
Proces wychowania w szkole odbywa się według Programu Wychowawczo-profilaktycznego.