Organ prowadzący I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku


I Liceum Ogólnoksztacace im. Jana Kochanowskiego w Olecku prowadzone jest przez:
Starostwo Powiatowe w Olecku
ul. Kolejowa 32. 19-400 Olecko 
tel. 87 520 24 75, 87 520 22 94, 87 520 21 47
fax 87 520 32 19
NIP 8471394480
REGON 790675565
e-mail: starostwo[at]powiat.olecko.pl
www.powiat.olecko.pl
 
Liceum prowadzi działalność w nieruchomości będącej własnością Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 29 w Olecku:
Powierzchnia działki – 1,6836 ha
Wartość księgowa nieruchomości wg stanu na  1 października 2014 roku: 2 226 987,- zł
Pozostałe środki trwałe: 855 071,- zł