Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego
zakup usługi szkoleniowej dla nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku z projektu "Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 12 szkoleń doskonalących dla nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w celu podniesienia ich kompetencji i umiejętności w prowadzeniu procesu dydaktycznego. W okresie październik 2019 – grudzień 2020 ma zostać zrealizowanych 96 godzin szkoleniowych (w zależności od potrzeb szkolenia teoretyczne i praktyczne) z następującego obszaru tematycznego:

a) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych (24 godz.);
b) praca metodą eksperymentu (24 godz.);
c) wykorzystanie e-podręczników (16 godz.);
d) Kurs Trening Umiejętności Społecznych (32 godz.).

Ofertę należy złożyć 17 października 2019 r. do godziny 13.00 na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z dokumentem potwierdzającym termin rozpoczęcia działalności szkoleniowej np. wydruk z ewidencji działalności gospodarczej, KRS itp.

Dopuszcza się złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego):

- w formie pisemnej na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
- za pośrednictwem faksu na numer: 87 521 43 81
- za pośrednictwem poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Osoba do kontaktu: Halina Bogdańska – kierownik projektu, tel. 507756086

Zamawiający
Katarzyna Kamińska
Dyrektor szkoły
Olecko, 11.10.2019 r.