Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w latach 2018-2019 szkolenia pt. „Forum Tutoringu” oraz „Szkoła Tutorów I stopnia”, zwanych dalej „Szkoleniem”. Szkolenie jest skierowane do nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w celu podniesienia ich kompetencji i umiejętności w prowadzeniu procesu dydaktycznego. Łącznie mają zostać zrealizowane 72 godziny szkoleniowe (więcej informacji w załączniku nr 1 – wzór oferty).