Ogłoszenie nr 500263454-N-2018 z dnia 02-11-2018 r. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku: Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy dydaktycznych