Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego:

Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy dydaktycznych.