Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku


Przewodniczący Rady Rodziców: Jacek Kalejta