Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku


 p. Joanna Łabanowska

p. Paweł Kozłowski

p. Agata Gałaszewska