Kadra pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku
2015/2016


 

 1. Leszek Stanisław Olszewski
 2. Nina Grodzka
 3. Mariusz Piotr Bartnicki
 4. Barbara Brzoska
 5. Marta Bielenica
 6. Ewa Budzińska
 7. Barbara Domysławska
 8. Zdzisław Grodzki
 9. Elżbieta Guziejko
 10. Jan Grzyb
 11. Katarzyna Kaczor
 12. Katarzyna Kamińska
 13. Oksana Korzun
 14. Anna Kulis
 15. Paweł Kurowski
 16. Wojciech Jegliński
 17. Iwona Milczarek
 18. Aleksandra Ośródka
 19. Mariola Pezowicz
 20. Wojciech Pilichowski
 21. Emilia Przemielewska
 22. Marcin Putra
 23. Alicja Selwocka 
 24. Robert Smyk 
 25. Zbigniew Stefanowski
 26. Zofia Szczubełek
 27. Katzrzyna Jarosz
 28. Mieczysława Tołstołucka
 29. Teresa Woźniak
 30. Adam Żełobowski
 31. Barbara Zdanewicz

Kadra pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku
2014/2015


 1. Leszek Stanisław Olszewski
 2. Nina Grodzka
 3. Mariusz Piotr Bartnicki
 4. Marta Bielenica
 5. Ewa Budzińska
 6. Barbara Domysławska
 7. Zdzisław Grodzki
 8. Elżbieta Guziejko
 9. Bogumiła Jarocka
 10. Katarzyna Kamińska
 11. Oksana Korzun
 12. Paweł Kurowski
 13. Iwona Milczarek
 14. Aleksandra Ośródka
 15. Mariola Pezowicz
 16. Wojciech Pilichowski
 17. Emilia Przemielewska
 18. Marcin Putra
 19. Alicja Selwocka 
 20. Robert Smyk 
 21. Zbigniew Stefanowski
 22. Zofia Szczubełek
 23. Teresa Świerszcz
 24. Mieczysława Tołstołucka
 25. Teresa Woźniak
 26. Artur Wyrzykowski
 27. Barbara Zdanewicz